O škole

 

Matematika

 

 

Cieľom vyučovania matematiky v praktickej škole je osvojenie si matematických vedomostí, zručností a návykov, ktoré umožnia žiakom riešiť potrebné praktické

úlohy matematického charakteru, s ktorými sa stretnú v živote a v budúcom pracovnom začlenení. Úlohou matematiky je poskytnúť žiakom praktické matematické

zručností, ktoré zodpovedajú ich mentálnej úrovni.

Späť hore