O škole

Názov projektu

,, Inovácie a výmena metód využitím remesiel na hodinách 
pracovného vyučovania". 

Partnerské školy, štáty:

Španielsko, Cyprus, Rumunsko a Lotyšsko. 

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila v krátkom 
časovom slede v poradí do druhého projektu Erasmus plus. 
Zároveň sa realizuje aj starší projekt.V termíne od 10.10.
2017 do 12.10.2017 sa v  Spojenej škole internátnej v Ždani
uskutočnilo prvé projektové stretnutie zástupcov našich
partnerských škôl zo Španielska, Cypru, Rumunska a Lotyšska. 
Hlavnými témami stretnutia boli manažment a implementácia 
projektu. Hlavným cieľom tohto projektu sú inovácie a výmena 
metód využitím remesiel na hodinách pracovného vyučovania. 
Výstupom a zároveň výsledkom projektu bude model žiackej 
firmy, v ktorej žiaci v rámci hodín pracovného vyučovania 
vyrobia produkty a následne sa ich budú snažiť predať rôznymi 
kanálmi (e-shop, trhy...).

Držte nám palce.

Mobilita –Lotyšsko

Miesto konania:

 Skolotāju iela 4
Pāle, Pāles pagasts, 
Limbažu novads, 
LV-4052 Lotyšsko

Termín: 03.02.2018-10.02.2018

Účastníci: Mgr. Ružena Dorová, Mgr. Monika Tóthová, 
Mgr. Igor Svat

Cieľom služobnej cesty boli aktivity v rámci mobility
programu Erasmus + „United enterprises: Mission
inclusion“, do ktorého je zapojená Spojená škola
internátna v Ždani ako partnerská organizácia. 
Aktivity majú motivovať účastníkov ku kreatívnemu
mysleniu za využitia remeselných techník, 
doprevádzané kultúrno-spoločenským programom.

 

Späť hore