O škole

Od septembra 2016 sa na našej škole rozbieha
program Erasmus +, v ktorom pôsobíme
ako koordinátor.


Názov projektu:

 „Stay in school, your job will be cool.“

 -čo vo voľnom preklade znamená:

„ak budeš chodiť do školy, nájdeš si dobrú prácu...“

Cieľom projektu je motivovať žiakov k pravidelnej
školskej dochádzke, aby neopúšťali školu predčasne,
ale naopak, pokračovali v štúdiu na strednej škole,
s možnosťou lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Našimi partnermi sú školy z Českej republiky, Poľska a Rumunska.

Partnerské školy:

Zespol Szkol Integracyjnych w Radomiu ul. Wierzbicka
81/83 Poland

Colegiul National „Avram Iancu“, Lucian Blaga street,
6 no, Stei city, Bihor county,
Romania

Základní škola logopedická, Paskovská 65/92,
720 00 Ostrava, Česká republika


1. Na návšteve v Poľsku

V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016 sa uskutočnila mobilita
v rámc
i programu Erasmus + do partnerskej školy Zespol Szkol
Integracyjnych
v meste Radom. Mobility sa zúčastnili žiaci
Viktória Červeňáková, Alexandra
Janová, Annamária Berková,
Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat a Mgr. Eva Žuková.

Zmyslom projektu je motivovať žiakov, aby po ukončení štúdia
na Špeciálnej základnej  škole 
internátnej pokračovali v štúdiu
na strednej škole a neostávali doma, či v praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce

Program mobility v pôvodnom znení v angličtine:

The plan of the visit in Poland (Radom 27.11-3.12.2016) – Erasmus+ - 2016 r.

  1. Sunday – arriving, accomodation
  2. Monday

- 8.30 – meeting at school, integrations games

- 11.00 – coffee break , for students- the visiting of school

- 12.00 – the visiting of school for teachers; for students – chemistry lesson and Maths lesson

-1.00 p.m – the project’s working – presentations, the questionare

- 2.00 p.m - dinner

- 2.30 p.m – the project’s working

- 4.00 – the sport’s meeting, volleyball match

  1. Tuesday

- 8.30 – the visiting of vacational schools

- 1.00 p.m – the meeting with the majority of Radom and parents our students

- about 2.30 – dinner at school

- 3.00 – evaluation of day

- 16.30 – free time

  1. Wednesday

- 8.00 – the trip to Warsaw – the visiting of the Old Town, the P.E lesson in the Centre of Trampoline http://www.hangar646.pl/, supper in Radom

  1. Thursday

- 8.30 – the meeting in the Labolatory of Police

- 10.30 – The vacational school – The festivale of eating

- 1.30 - dinner

- 2.00 – work show – making pincushions

- 16.00 – free time

  1. Friday

- 8.15 – the meeting at school – meeting with the career expert, preparing the list of the most popular professions

- coffee break

- the meeting with parents and absolvents of our school – the disscusion: is it worth to learn?

- 12.05 - 2.00 – English lesson for students

- 12.05 – 2.00 teachers – the evaluation of project, the meeting in Romania

- 2.00 – dinner at school

-2.30 the evaluation of visit for students

  1. Saturday - departing
Späť hore