O škole

Od septembra 2016 sa na našej škole rozbieha
program Erasmus +, v ktorom pôsobíme
ako koordinátor.


Názov projektu:

 „Stay in school, your job will be cool.“

 -čo vo voľnom preklade znamená:

„ak budeš chodiť do školy, nájdeš si dobrú prácu...“

Cieľom projektu je motivovať žiakov k pravidelnej
školskej dochádzke, aby neopúšťali školu predčasne,
ale naopak, pokračovali v štúdiu na strednej škole,
s možnosťou lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Našimi partnermi sú školy z Českej republiky, Poľska
a Rumunska.

Partnerské školy:

Zespol Szkol Integracyjnych w Radomiu ul. Wierzbicka
81/83 Poland

Colegiul National „Avram Iancu“, Lucian Blaga street,
6 no, Stei city, Bihor county,
Romania

Základní škola logopedická, Paskovská 65/92,
720 00 Ostrava, Česká republika


1. Na návšteve v Poľsku

V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016 sa uskutočnila
mobilita v rámc
i programu Erasmus + do partnerskej školy
Zespol Szkol Integracyjnych
v meste Radom. Mobility sa
zúčastnili žiaci Viktória Červeňáková, Alexandra
Janová,
Annamária Berková, Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat
a Mgr. Eva Žuková. 
Zmyslom projektu je motivovať žiakov,
aby po ukončení štúdia na Špeciálnej základnej  škole 
internátnej
pokračovali v štúdiu na strednej škole a neostávali doma, či
v praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce

Program mobility v pôvodnom znení v angličtine:

The plan of the visit in Poland (Radom 27.11-3.12.2016) – Erasmus+ - 2016 r.

  1. Sunday – arriving, accomodation
  2. Monday

- 8.30 – meeting at school, integrations games

- 11.00 – coffee break , for students- the visiting of school

- 12.00 – the visiting of school for teachers; for students – chemistry lesson
and Maths lesson

-1.00 p.m – the project’s working – presentations, the questionare

- 2.00 p.m - dinner

- 2.30 p.m – the project’s working

- 4.00 – the sport’s meeting, volleyball match

  1. Tuesday

- 8.30 – the visiting of vacational schools

- 1.00 p.m – the meeting with the majority of Radom and parents our students

- about 2.30 – dinner at school

- 3.00 – evaluation of day

- 16.30 – free time

  1. Wednesday

- 8.00 – the trip to Warsaw – the visiting of the Old Town, the P.E lesson
in the Centre of Trampoline http://www.hangar646.pl/, supper in Radom

  1. Thursday

- 8.30 – the meeting in the Labolatory of Police

- 10.30 – The vacational school – The festivale of eating

- 1.30 - dinner

- 2.00 – work show – making pincushions

- 16.00 – free time

  1. Friday

- 8.15 – the meeting at school – meeting with the career expert,
preparing the list of the most popular professions

- coffee break

- the meeting with parents and absolvents of our school – the disscusion:
is it worth to learn?

- 12.05 - 2.00 – English lesson for students

- 12.05 – 2.00 teachers – the evaluation of project, the meeting in Romania

- 2.00 – dinner at school

-2.30 the evaluation of visit for students

  1. Saturday - departing

2. Na návšteve v Rumunsku

V termíne od 7.5.2017 do 13.5.2017 sa naša škola zúčastnila 
v poradí druhej mobility v rámci programu Erasmus +, 
tentokrát sme zavítali do našej partnerskej školy v meste 
Stei v Rumunsku. Mobility sa zúčastnili učitelia Mgr. Igor
Svat a Mgr. Natályia Sonogová a z detí Milan Gaži, Alžbeta
Janová, Vlasta Janová, Helena Daniová.
Mobilita v Rumunsku bola orientovaná na tieto oblasti:

- výpočtovú techniku
- orientáciu žiakov v oblasti výberu strednej školy
- výberu vhodného budúceho povolania
Spoločne so žiakmi ďalších partnerských škôl z Českej republiky, 
Poľska a Rumunska mali možnosť navštíviť:
- stredné školy
-firmu na výrobu cukroviniek, kde žiaci nahliadli do výrobného
procesu

-požiarnickú zbrojnicu
- kultúrne i sprievodné akcie
Mesto Stei, v ktorom sídli partnerská škola je obkolesené 
pohoriami a lesmi, ktoré na prvý pohľad silno pripomínajú tie naše,
slovenské. Rumunsku sa hovorí aj „Krajina tisíce jaskýň“. Mali sme
tú možnosť objaviť tri z nich, nachádzajúce sa v širšom okolí 
mesta Stei. 

Popri horách sme objavili aj milých a pohostinných ľudí, ktorí 
nás sprevádzali celým pobytom v Rumunsku.
Ďakujeme.

3. Na návšteve v Ostrave

V dňoch od 05.11.2017 do 10.11.2017 sa 6 žiaci +
doprovod ( učiteľ + vychovávateľ) našej školy zúčastnili
workshopu našej partnerskej školy v Ostrave, ktorý bol
zameraný na komunikáciu. Workshop je súčasťou ďalšieho
mobilitného stretnutia, v poradí tretieho, programu Erasmus+
projektu: „Stay in school your job will be cool.

Program mobilitného stretnutia Ostrava (05.11.2017-10.11.2017) 

Nedeľa

Príchod

Pondelok

Návšteva školy

Prezentácia 10 min každá skupina.

Hranie integračných hier, aby sa navzájom poznali.

Prehliadka školy

Obed

Potom pôjdeme do centra Ostravy + výstup na horu

Prehliadka mesta s turistickým sprievodcom

Večera v reštaurácii v centre

Koniec denného programu

 Utorok

Návšteva záhradníckej školy

Komunikačný workshop - Be Tour Guide

Prvé aktivity - výber pražských pamiatok, vyhľadávanie informácií
a vytváranie zoznamu informácií

Voľný program 

Streda

Pražský výlet s hrou: "Be The Tour Guide"

V Prahe si zahrajeme na sprievodcu. Navštívime Staromestské
námestie, Karlův most, Pražský hrad, Katedrálu Svätého Víta ....
Prejdeme sa loďou po rieke Vltava

Štvrtok

Návšteva ŠKODA VAGONKA a.s. - výrobca osobných železničných
vozidiel

Návšteva Centrum technického vzdelávania - U6

Voľný čas

Večerna "party" - večera, hry pre študentov ....

Piatok

Stretnutia so zástupcami zastúpenia Európskej komisie v Českej
republike a českého Eurocentra.

Workshop - zriadenie cestovnej kancelárie - príprava cesty do vašej
krajiny, vytvorenie plagátu a prezentácia vašej cesty.

Odchod

Projekt 2

Názov projektu: 

,, Inovácie a výmena metód využitím remesiel na hodinách
pracovného vyučovania". 

Partnerské školy, štáty:

Španielsko, Cyprus, Rumunsko a Lotyšsko. 

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila v krátkom 
časovom slede v poradí do druhého projektu Erasmus plus. 
Zároveň sa realizuje aj starší projekt.V termíne od 10.10.
2017 do 12.10.2017 sa v  Spojenej škole internátnej v Ždani
uskutočnilo prvé projektové stretnutie zástupcov našich
partnerských škôl zo Španielska, Cypru, Rumunska a Lotyšska. 
Hlavnými témami stretnutia boli manažment a implementácia 
projektu. Hlavným cieľom tohto projektu sú inovácie a výmena 
metód využitím remesiel na hodinách pracovného vyučovania. 
Výstupom a zároveň výsledkom projektu bude model žiackej 
firmy, v ktorej žiaci v rámci hodín pracovného vyučovania 
vyrobia produkty a následne sa ich budú snažiť predať rôznymi 
kanálmi (e-shop, trhy...).

Držte nám palce.

Späť hore