O škole

Názov školy:Spojená škola internátna Ždaňa /SŠI/                                                

Organizačné zložky školy:

     Špeciálna materská škola internátna (ŠMŠI)  
      Špeciálna materská škola internátna Bukovec ,, Štvorlístok"
     Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI)  
     Praktická škola internátna (PŠI)  

Súčasti  školy: 
 
     Elokované pracovisko Čaňa

     Elokované pracovisko Bukovec 
     Centrum špeciálno pedagogického poradenstva (CŠPP)
     Školský internát
     Školský klub detí
     Školská  jedáleň  Ždaňa
     Školská  jedáleň  Bukovec

Späť hore