O škole

Dňa 1.12. je Svetový deň boja proti AIDS.
Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň.
Žiaci si pozreli prezentáciu o AIDS a prevencii
pred infekciou HIV. Svoje vedomosti o tejto
problematike si preverili pri riešení vedomostného
kvízu.


Späť hore