O škole

Vôňa čerstvých medovníkov je už po niekoľký
raz synonymom adventu. Spoločné zdobenie
vianočných dobrôt je pre žiakov a učiteľov
symbolom dodržiavania vianočných zvykov
a tradícii a tak  žiaci v elokovanom pracovisku
v Čani, si vyučovanie oživili touto spomínanou
aktivitou. Žiaci sa tešili s pestro vyzdobených
medovníkov a pripomenutím si blížiacich sa
najkrajších sviatkov roka.

Späť hore