O škole

15. december sa v priestoroch budovy školy v Ždani
niesol v znamení čísel a počítačov. 
Svoje sily v počítaní
si zmerali žiaci 5.A a 5.B triedy. Sčítali,  
odčítali, násobili,
riešili  jednoduché slovné úlohy zo života . Svoju zručnosť
a šikovnosť pri práci s počítačom preukázali pri riešení
vianočných hlavolamov. 
Víťazi 5. ročníka počítačového
matematického minimaratónu sú:  
1. miesto Mariana Gažiová - V. B 
2. miesto Štefan Zupko - IV. -V. A

3. miesto Alena Žigová - IV. -V. A
                                                                     
Blahoželáme.

Späť hore