O škole

 ..celý kraj sťa striebro svieti, príď 
Mikuláš, prosia deti...


Naša škola patrí medzi tie šťastnejšie
a  aj v čase pandémie 
sú jej triedy plné
detí, ktoré si pri dodržiavaní prísnych 
hygienických 
opatrení usilovne  plnia
školské povinnosti.
A preto sme v pondelok
7. decembra mohli privítať Mikuláša 
s jeho
 pomocníkmi-anjelom a čertom v Ždani
aj v Čani. Tak ako má 
vo zvyku, obdaroval
všetky dobré deti sladkosťami 
a tie ostatné
uhlím a paličkou. Že našu školu navštevujú
len dobré
deti svedčili balíčky sladkostí
v ich rukách a prázdny Mikulášov 
batoh. 
Žiaci  Mikuláša privítali  pestrým programom,
ktorý si každá 
trieda pripravila pod vedením
svojich triednych učiteľov. 
Súčasťou mikulášskeho
dňa bolo aj zdobenie perníčkov,ktoré 
v jednotlivých
triedach vyhodnotil osobne pán riaditeľ

Mgr. Jozef Besterci. 


 

 

 

Späť hore