O škole

Dňa 10.11. 2020 sme si prednáškou pripomenuli výročie
Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu.
V rámci prednášky sme si pripomenuli smutnú Krištáľovú
noc z 9. na 10. novembra v roku 1933 v Nemecku, besnenie
nacistickej mašinérie a jej hroznú ideológiu.

Žiaci si osvojili pojmy fašizmus, antisemitizmus, holokaust,
rasizmus, xenofóbiu, žiaci vlastnými aktivitami v skupinách
tvorili protipól uvedených diktátorských praktík ako rešpekt,
úcta, mier a pod. Samotná prednáška doplnená fotografiami
zaujala žiakov a splnila svoj očakávaný výkon a výsledok.


Späť hore