O škole

Riaditeľstvo SŠI v Ždani oznamuje žiakom a rodičom PŠI
v Ždani, že sa na základe rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR od pondelka 16. 11. 2020 obnovuje
školské vyučovanie aj  pre žiakov praktickej školy.   Viac...
V pondelok pri nástupe do školy sú žiaci povinní predložiť
,,Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

Vyučovanie v ŠMŠI a ŠZŠI var. A,B a C prebieha v bežnom
režime.

Vstup do budovy školy  a pohyb v priestoroch školy podlieha
 príslušným nariadeniam   Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a usmerneniam MŠVVaŠ SR.

                                              vedenie školy
Späť hore