O škole

Aj v tejto ťažkej dobe si žiaci popoludňajšej
zmeny v Čani pripravili aktivitu k Svetovému dňu
ochrany zvierat. Hoci za zmenených podmienok
(každá trieda osobitne) si deti pozreli smutnú
prezentáciu o týraných zvieratkách, ktorú pre
ne pripravila pani učiteľka Kissová. Aby to nebolo
iba o smutných veciach, účastníci sa pohrali s obrázkami
zvierat a prezentovali svoje vedomosti o jednotlivých
druhoch. V závere si vymaľovali obrázky s danou tematikou.


Späť hore