O škole

V dňoch  15. až 19. októbra sa v rámci  európskych
dní uskutočnili na našej škole besedy spojené so súťažami.
V prezentácii sa žiaci jednotlivých tried zo Ždane a 
EP v Čani oboznámili s históriou a významom EÚ, zopakovali
si názvy jednotlivých členských štátov, porovnávali  počty
obyvateľov aj rozlohu územia, oboznámili sa s hymnou EÚ,
ale hlavne si pripomenuli význam EÚ pre Slovensko. 
Po prezentácii si žiaci zasúťažili. V Milujem Európu
 preukázali svoje zdatnosti, vedomosti a šikovnosť.
Na záver si v osemsmerovke zopakovali názvy všetkých
27. členských štátov. Za svoju aktivitu a vedomosti si
vyslúžili potlesk a sladkú odmenu.


 

Späť hore