O škole

Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Ždani
oznamuje žiakom a rodičom, že školský rok 2020/2021
začína  2. septembra 2020 / streda /  o 9.00 hodine
a je pre všetky školopovinné deti povinný.
Pri vstupe do budovy školy žiaci predložia rodičmi podpísaný  
Zdravotný dotazník  a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho
školského zariadenia a vyhlásenie zákonného zástupcu
 o bezinfekčnosti / viď. príloha/.
 Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení  musia
mať
žiaci ochranu dýchacích ciest – rúško, náhradné rúško
a hygienické vreckovky.

Späť hore