O škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila

v školskom roku 2019/2020 devätnásty ročník
Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci

našej školy. Témy boli tieto: Vybrané knihy
Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus
1 - 24 a Kniha 
proroka Jonáša NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Jána 
Spoločná téma vybraných
kníh: Z tmy do svetla. 
Dve žiačky získali krásne
ocenenia z ktorých máme úprimnú radosť. 
Estera
Gažiová 4.C získala 3.miesto s prácou pod názvom
- Jonáš v bruchu veľryby 
Adriana Janová z TVB 2
získala 1. miesto za prácu - Mojžiš a faraónova dcéra.
Adrianka zároveň postúpila do  celoštátneho kola, kde
získala cenu poroty v VIII. Kategórii – špeciálne školy
pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Dievčatám  srdečne blahoželáme
.

Späť hore