O škole

Naučme sa žiť s úctou ku krajine...

Týmito slovami si dnes žiaci a učitelia pripomenuli 
Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou
Spojených národov  od roku 1974  práve na 5. júna.
Po prezentácii, kde boli využité aj  materiály poskytnuté 
RÚVZ  Košice, nasledovala plodná  diskusia, kde žiaci 
vyjadrovali  svoj názor k ochrane prírody, skrášľovaniu
svojho 
bezprostredného okolia, ale aj porovnávali, aký vplyv
mala korona-
kríza na životné prostredie.
 

Späť hore