O škole

V apríli máme dôvod na oslavu takmer každý deň.
V apríli je totiž vyhlásených veľa medzinárodných
a iných významných dní.
Svoj deň majú letci, kozmonauti, Rómovia, ....
No určite mi dá každý za pravdu, že najvýznamnejšia
a zvlášť v týchto dňoch,   aj najaktuálnejšia
charakteristika je apríl -  mesiac lesov.  Dôležité
sú  dva významné dátumy  22. apríl - Deň Zeme 
 a  29. apríl - Deň stromov – Zasaď strom. Tak  nezabudnime
zablahoželať našej Zemi k jej významným dňom....a
nezabudnime  na darček . Tak ako po iné roky aj teraz
milí žiaci priložte ruku k upratovaniu a vyčisteniu
svojho okolia, dvora či ulice a nezabudnite pomáhať
s jarnými prácami v záhrade s výsadbou ak už nie stromu,
tak aspoň kríkov, či kvetov.   

Späť hore