O škole

Do školských lavíc sa vrátime až o dva
týždne, no a aby 
to bol návrat do krásneho
prostredia sa postarali 
pani učiteľky, ktoré
školu nahodili do jarnej atmosféry.


Späť hore