O škole

Je obdobie, v ktorom na nás útočí
chrípková epidémia a tak sa pod
vedením učiteľky Mgr. Regecovej
konala prednáška zameraná
na prevenciu pred vírusovými
ochoreniami pre žiakov v Ždani i Čani. 
Prednáška pozostávala z teoretickej
a praktickej časti, prebiehala  hravou
formou v dobrej nálade.
Naše zdravie je veľmi dôležité preto
si ho chráňme.

Späť hore