O škole

Posledný februárový týždeň sa konala
v miestnom kostole Krížová cesta pre
žiakov elokovaných tried v Čani. Žiaci
pod vedením Mgr. Dorovej a Mgr.
Scirankovej, nacvičili piesne a modlitby
k jednotlivým zastaveniam krížovej cesty.
Žiakov hudobne doprevádzal Mgr. Jano.
V kostole bola príjemná atmosféra,
z ktorej mal radosť aj pán farár, s ktorým
sme sa spoločne odfotografovali.


Späť hore