O škole

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hlavne 
obdobím  karnevalov. Ten sa
na našej škole konal 
14. februára v Ždani
a 21. februára v Čani.
V priestoroch školy
sa šíril smiech 
a radosť. Po vyhodnotení
masiek nasledovala diskotéka, 
na ktorej
sa žiaci dosýta  vytancovali a zasúťažili si. 

Karnevalom v škole sme zavŕšili čas
veselosti a 
pripravili sme sa na blížiace sa
pôstne obdobie, ktoré 
potrvá až do príchodu
veľkonočných sviatkov. Za  pekné popoludnie
patrí poďakovanie najmä učiteľom, ktorí 
žiakom pomohli pripraviť  nie len úžasné
masky,  ale aj skvelú ,,benátsku" atmosféru. 


Späť hore