O škole

Dnešný výchovný koncert- Veselé noty
sa niesol vo výbornej nálade. Účinkujúci
pre nás pripravili bohatý program
s pesničkami. Piesne boli zaspievané
v slovenskom i rómskom jazyku. Do programu
sa zapojili aj naši žiaci, ktorí  nám zaspievali
známe pesničky.


Späť hore