O škole

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou
tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný
termín. Označuje sa nimi celé obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy...

Tieto informácie a ešte niečo naviac
z histórie fašiangov 
sa žiaci dozvedeli
v ,,predvečer" sviatku všetkých
zamilovaných - Valentína, na spoločnom
stretnutí žiakov a učiteľov.
Okrem  zaujímavej prezentácie o fašiangoch 
a ,,Dňa zamilovaných" si žiaci vymenili
,,valentínky" a ukázali splnené úlohy
s danou tématikou, ktoré riešili na vyučovaní. 


Späť hore