O škole

V stredu  29.1.2020  sme  si  na  našej 
škole  pripomenuli  75.  výročie  oslobodenia
koncentračného  tábora  Auschwitz-Birkenau. 
Žiakom  sme tému  holokaustu  predstavili
prezentáciou,  v  ktorej  sme  sa  venovali
transportu, životným podmienkam a nezmyselnému 

v
yvražďovaniu väzňov v koncentračných  táboroch.  
Akciu pripravila Mgr. Fogarašová.



Späť hore