O škole

Všetci máme radi pekné veci, pekné a čisté
prostredie. No to všetko so sebou nesie aj
iné a menej pekné veci, a to smeti. Čo s ním???
Všetci, teda skoro všetci, vieme čo s ním.
Do smetnej nádoby. Ale to nie je všetko.
Čo presne so smetím a ako ho triediť sme
sa išli pozrieť do spoločnosti KOSIT,
presne do  Centra environmentálnej
výchovy (CEV).
 Po podrobnej prednáške
si žiaci mohli na vlastnej koži vyskúšať
triedenie odpadu a zahrali si hru s PET
fľašami. V druhej časti exkurzie mali
možnosť navštíviť triedičku plastov
a spaľovňu odpadu. Žiaci si z exkurzie
odnášali veľa nových podnetov a vedomostí.
Musím povedať, že exkurzia sa im páčila.


Späť hore