O škole

Dňa 17.12.2019 sa uskutočnila  aktivita
s témou Vianoc, ktorú si pripravila Mgr.
Szilágyiová.  Žiaci sa pomocou prezentácie
oboznámili  s posolstvom Vianoc a zvykmi,
ktoré sa k nim viažu. Súťažili v,, staní“
snehuliaka. No nie tradične zo snehu,
ale pomocou toaletného papiera . 
Snehuliaci boli naozaj prekrásni .
V závere ako  dobrí hospodári, museli
vyzametať sneh z dvora a snehové vločky
spočítať. Vyhrala trieda s najväčším
počtom snehových vločiek.  Nechýbali
ani vianočné oblátky s medom. Veselá nálada
a smiech boli odmenou pre každého. 

Všetkým prajeme šťastné a veselé
Vianoce a prekrásny Nový rok.

Späť hore