O škole

10. decembra žiaci zažili netradičné
učenie.Vďa
ka sponzorom sme navštívíli
Kulturpark 
v Košiciach, kde si starší aj
mladší žiaci 
otestovali svoje logické
myslenie pri skladaní 3D hlavolamov, 

vyskúšali si ako nám funguje mozog ale aj
naše srdiečko, presvedčili sa, že fyzikálne
zákony sú všade okolo nás  a oboznámili sa
s výrobou surového železa.

Späť hore