O škole

Žiaci elokovaných tried v Čani sa zúčastnili
dňa 12.12.2019 prehliadky v ZOO, spojenej
s výzdobou vianočného stromčeka, odbornej
prednášky o plazoch a zúčastnili sa kŕmenia
tuleňov pod vedením ošetrovateľov.  Táto
aktivita úzko súvisela s predvianočnou
atmosférou, na ktorú sa všetci tešíme. 


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Späť hore