O škole

Žiaci praktickej školy Július Kora
a Melánia Janová sa dňa 26.11. 2019
zúčastnili  tretieho ročníka krajskej
súťaže pre žiakov praktických škôl
pod názvom „Čaro hliny“ konanej pod
záštitou Okresného úradu Košice.
Súťaž bola zameraná na rozvíjanie
zručnosti žiakov pri tvarovaní keramického
výrobku. Úlohou súťažiacich bolo modelovanie
plošného reliéfu – slnečnice. Spomedzi 6
súťažiacich škôl  sme sa umiestnili na peknom
druhom mieste. Víťazom srdečne gratulujeme.


Späť hore