O škole

Síce medzinárodný deň bez fajčenia sa koná
tretí novembrový štvrtok, žiaci z Čane si ho
pripomenuli 26. novembra. Pozreli si prezentáciu
zameranú na škodlivosť aktívneho a pasívneho
fajčenia. Dozvedeli sa, ako dym škodlivo pôsobí
na jednotlivé ľudské orgány. V zábavnej časti
lúštili tajničku, vyfarbovali maľovanku a kreslili
obrázky spojené so správnou výživou.

Späť hore