O škole

22. novembra nás v škole navštívili herci
divadla Portál z Prešova  s divadelným
predstavením „O zlatom vajci“
.  Výkony
hercov i samotný dej žiakov upútal,
čo vyjadrili veľkým potleskom.Na štvrtej vyučovacej hodine  sme sa
zase ,,preniesli do koncertnej sály"  a aj vďaka
 RTVS sme sa zúčastnili koncertu Príbeh hudby 2
– O nesmrteľnosti, ktorý pripravil MgA. Gabriel
Rovňák ml., Ph.D. pre žiakov škôl. Cieľom koncertu
je priblížiť  žiakom povedomie o klasickej hudbe 
a skladateľoch danej doby.Späť hore