O škole

Sv. Alžbeta plný košík sviatkov nám prináša

...a o aké sviatky ide, vedia aj žiaci našej školy, 
ktorí sa každý rok pripravujú  na posedenie pri 
jedličke plné kolied, piesní a pravdaže aj darčekov.
Tohto roku pre nich pripravili ich pani učiteľky
v spolupráci s CŠPP  prekvapenie v podobe súťaže  
zdobenia perníkov. Žiaci sa vo štvrtok 21. novembra
na hodinách  pracovného vyučovania zmenili
na cukrárov a zdobili, ,,maľovali, vyrábali krásu",
lebo nič nie je krajšie a chutnejšie, ako vlastnoručne
pripravený koláč, či darček. Že sú naši žiaci
kreatívni a tvoriví sa môžte presvedčiť aj vy
vo fotogalérii. Vyhrali všetci, ale aká by to bola
súťaž bez konkrétnych víťazov, a tak porota
tvorená zo žiakov aj učiteľov vybrala z každej
triedy jeden naj...perníček a autor bol obdarený
malým darčekom. Už teraz sa tí najlepší tešia
na ,, Nultý ročník  v zdobení perníkov", ktorý
organizuje naša  škola  10. decembra pre špeciálne
školy košického okresu. Ak ste vy, ktorí čítate
tieto riadky a patríte k nám náhodou nedostali
pozvánku a chceli by ste sa zúčastniť neváhajte
a kontaktujte nás, mate čas do konca mesiaca.
Späť hore