O škole

 Dňa 2.októbra 2019  bolo vyhodnotenie 15.
ročníka 
výtvarnej súťaže detí a mládeže
rómskej národnosti 
Trnavského kraja Farebný
svet Rómov
 na Mestskom úrade Galanta.
Organizátormi výtvarnej súťaže boli 
Trnavský
samosprávny kraj,  Galantské osvetové stredisko, 
Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej
kultúry 
Slovenska v Galante a Mesto Galanta.
V súťaži boli 
ocenené aj práce našich žiakov.
Ocenenie v 1.kategórii získal Dávid Turták 
a v 2. kategórii Simona Pohlodková.

Žiakom srdečne gratulujeme.

Späť hore