O škole

V termíne od 23.9.2019 do 25.09.2019
sa náš kolega Igor Svat zúčastnil
kontaktného seminára v meste Lahti
(Fínsko). Základnou témou seminára
bola téma záškoláctva. V priebehu
seminára sa náš kolega zoznámil s metódami
fínskych kolegov -Jopo a nadviazal nové
partnerstvá pre spoločný projekt
Erasmus + KA 219.


Späť hore