O škole

V katolíckej cirkvi je október venovaný Ružencovej
Panne Márii. V tomto mesiaci sa denne 
modlia ruženec.
Po dohode s Duchovným otcom v Čani M. Puškášom sa
žiaci zapojili do 
celosvetovej aktivity vyhlásenej pápežom
Františkom I. určenej na 18. októbra 2019 pod 
názvom:
„Milión detí sa modlí ruženec“, za záchranu človeka a 
prírody 21.storočia. Žiaci sa 
naučili spievaný ruženec.
V piatok 18. 10. sme sa spolu s duchovným otcom stretli
o 9,00 
hodine vo farskom kostole v Čani, kde sme sa
pomodlili svätý ruženec. Žiaci odspievali 50 
Zdravas
Mária a duchovný  otec priblížil tajomstvá bolestného
ruženca. Na úvod a záver 
pridali aj nové pesničky
k Panne Márii. Po modlitbe a piesňach sme sa spoločne
vyfotili 
a presunuli späť do priestorov školy.


Späť hore