O škole

Súťaže v príprave studených pokrmov,
ktorého organizátorom je SŠI Rožňava sa 
dňa 10. 10. 2019 zúčastnili aj žiačky našej
školy  Lucia  Lončáková,  Stanka  Zupková  
a Romana Červeňáková.  Päť súťažiacich
družstiev zo  špeciálnych základných škôl
odprezentovalo  svoje vedomosti a zručnosti,
ktoré nadobudli na hodinách pracovného
vyučovania – práce v domácnosti.  Naše žiačky
prejavili dobré znalosti v oblasti správnej
technológie prípravy jedla a ukázali aj veľkú
kreativitu. Pripravili tvarohového ježka a 
hríbiky na drevenom podnose. Za  vytvorenie 
úžasného  studeného  predjedla, ktoré bolo
rovnako chutné, ako krásne si dievčatá vyslúžili
veľký potlesk a uznanie,ako najkrajší výrobok
od prítomných divákov. Dievčatám gratulujeme.

Späť hore