O škole

15. októbra navštívili žiaci zo Ždane
hospodársky dvor, 
kde ich ošetrovateľka
koní pani Molnárová previedla 
po areáli a
pútavou formou im porozprávala o chove 

a spôsobe hospodárskych zvierat. Žiaci sa
dozvedeli 
ako sa treba starať o kone, býky,
poníkov,zajačiky, či husi. V časti histórických
strojov sa zoznámili s gazdovskými povozmi,
aj náradím na obrábanie pôdy. Za pútavú a
zaujímavú prezentáciu práce starostlivosti
o zvieratá ďakujeme majiteľom a pani 
Molnárovej.

Späť hore