O škole

,,Veriť, milovať, pracovať"
                      
M. R. Štefánik

Rok 2019 je vyhlásený za Rok M. R. Štefánika.
Už od začiatku školského roka sa naši žiaci môžu
s týmto velikánom slovenského národa zoznamovať
nielen na vyučovaní, ale aj pomocou obrázkovej
dokumentácie umiestnenej na nástenke vo vstupnej
chodbe školy. 
V piatok 11. októbra sa na 4.a 5. vyučovacej hodine
stretli spolu učitelia a žiaci, kde si na úvod osviežili
vedomosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi krátkym
filmom a prezentáciou, a potom sa už súťažilo, doplňovali
sa hádanky, citáty, vyrábali sa lietadlá... 
O tom, že žiakov aktivity, zaujali svedčia aj fotografie
vo fotogalérii.

Späť hore