O škole

Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený
s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a 
výrobky svojej
 práce prezentujú nielen občania
obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
 Naša škola 
ukázala plody
 zo záhrady,
 výrobky z prírodnín a
netradičné aranžovanie kvetov. 
Že sa výrobky páčili
svedčia aj štyri ceny, ktoré sme získali. Aj touto 
cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť
predstavenia 
sa a prezentácie našej práce.


Späť hore