O škole

Svetový deň srdca si pripomíname každoročne
dňa 29. septembra už od roku 2000  a jeho
hlavnou myšlienkou  je zvýšiť povedomie
verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo
–cievnych ochorení a zároveň propagovať
význam prevencie týchto ochorení. 

Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli 
26. septembra. Na pracovnom vyučovaní si
vyrobili srdiečko, ktoré priniesli ako vstupenku
na besedu, kde si pozreli prezentáciou  o činnosti
nášho srdca. Zistili, prečo je  dôležitá zdravá
životospráva aj telesná aktivita. Meraním tlaku
sa presvedčili, ako pracuje naše srdiečko v kľude
a pri cvičení. Na záver žiaci zo srdiečok vytvorili
koláž krásnej prírody.  
Späť hore