O škole
Ďakujeme žiakom a učiteľom za príspevky 
a želáme všetkým 
 krásne prázdniny, plné 
pekných zážitkov a dobrodružstiev. 

 

            Vedenie školy a administrátor stránky

Späť hore