O škole

Z príležitosti osláv Olympijskeho dňa vyhlásil
Slovenský olympijský a športový výbor výtvarnú
súťaž na tému „Výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt“.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 538 detí
a žiakov MŠ, ZŠ, a SŠ zo Slovenska. V kategórii
od 15 do 18 rokov porota udelila 1. miesto žiakovi
našej školy PATRIKOVI JANOVI.
Víťazovi srdečne gratulujeme.

Späť hore