O škole

 Dńa 25, júna sa žiaci zúčastnili školského
výletu Cieľom bola naša najmenšia ale  najmilšia
zoologická záhrada na Slovensku  v Spišskej Novej
Vsi. Okrem prehliadky zvieratiek, ktorých tam je
viac ako 500 sa deti  previezli  na koni a tí menší
vyskúšali preliezky na detskom ihrisku, ktoré je
súčasťou areálu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili
v historickom meste Levoča, kde sa najväčšej pozornosti
tešila klietka hanby. Z  výletu sa žiaci vrátili veselí,
spokojní a plní nových zážitkov.

Späť hore