O škole

V tomto školskom roku prebehol uz 22.ročnik
celoslovenskej súťaže a 16.ročník medzinárodnej
výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec.
Do súťaze sa zapojili aj žiaci našej školy. Tvorili
výtvarné práce na temu "Vesmír". Ocenení žiaci:
V III.kategórii získali Odmenu Marianna Gažiová
za prácu Kozmonauti, a Denis Zupko za prácu Planéty.
Vo IV. kategórii získal 3.miesto Marek Mata za prácu
Mám najlepšiu mamku v celom vesmíre a Darina Janová
získala v tejto kategórii Odmenu za prácu Blízke
stretnutie. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme.Ďakovný list od pani primátorky Lučenca PhDr. Alexandry
Pivkovej patrí aj deťom Špeciálnej materskej školy 
internátnej Bukovec a to konkrétne Šimonovi Vyšnickému 
a Jurajovi Kováčovi, ktorého práca s názvom „Vesmírne 
divadlo“ bola vystavená na vernisáži. Začínajúcim umelcom 
srdečne gratulujeme.
https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action_
_0__id_ci=216583
 


Späť hore