O škole

Žiaci praktickej školy Pavol Kapura,
Roman Kapura a Július Kora  sa dňa
13.6. 2019 zúčastnili 12. ročníka
športovo – výtvarného podujatia „ O pohár
Martina Záhradníka“, ktorého organizátorom
bola Spojená škola Alejová 6, Košice pod
patronátom primátora mesta Košice.
Organizátori podujatia pripravili žiakom
krásne dopoludnie, v súťažných disciplínach: 
futbalový zápas, aerobic cvičenie, hod na cieľ
tenisovými loptičkami, jednoduchá prekážková
dráha, či kreslenie na tému šport žiaci vzorne
reprezentovali školu. Na záver bolo vyhodnotenie,
víťazom boli všetky zúčastnené školy. Za športový
výkon žiaci získali diplom, pohár a loptu.Späť hore