O škole

Výtvarná súťaž Biblia očami detí je dvojkolová
súťaž. Téma na školský rok 2018/2019 bola:
Starý zákon: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov,
Nový zákon: 
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná
téma: Vernosť Pánovi. Ocenené výtvarné práce
v diecéznom kole postúpili do celoštátneho kola.
V celoštátnom kole získal DIPLOM Stanislav
Jakub za 1.miesto a Ondej Vaszily za 3.miesto
v kategórii VIII.A.
Viac na:
http://www.kpkc.sk/sites/default/files/bod_2019.pdf

Späť hore