O škole

Sviatok, ktorý sa oslavuje  len raz v roku 1. júna, 
patrí  na našej škole k tým najočakávanejším. Ani 
tohto roku pani učiteľky nesklamali a  pre žiakov 
pripravili program plný hier, súťaží a smiechu. 
Deti z Čane sa stretli v blízkom rekreačnom areáli
Tajvan na tradičnej opekačke. Žiaci zo Ždane
netradične ostali v priestoroch školy kde privítali
hasičov z ..Dobrovoľného hasičského zboru Nižná
Myšĺa" a záchranárov z dopravnej zdravotnej služby
z Košíc, ktorí im priblížili ich  prácu. Samozrejme
nechýbalo ani šantenie v pene a podávanie prvej poomoci.
Za krásne strávený deň ´ďakujeme všetkým.


Späť hore