O škole

Pod týmto názvom organizovala 28. mája Spojená škola   
Michalovce s Okresným úradom ,odborom školstva Košice 
 už 11. ročník  Krajskej súťaže praktických škôl „RUKA
V RUKE. Tejto súťaže sa zúčastnili  aj naše žiačky  PŠ
Mária Gažiová a Viktória Gažiová, kde si preverili svoje
praktické zručnosti a návyky. Dvojčlenné družstvá zo
6 praktických škôl  súťažili v troch disciplínach: príprava
jedál z polotovarov - rezance s makom, slávnostné stolovanie
a decoupage a maľba  akrylovými farbami pri vytváraní
polystyrénového srdiečka. 
Môžeme sa pochváliť 2. miestom v tejto súťaži.
 Dievčatám blahoželáme.


Späť hore