O škole

„... A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár...“

Stredná umelecká škola v Kežmarku vyhlásila
výtvarnú súťaž na tému „Moje (ne)istoty“. Pri
spracovaní témy sa žiaci zamýšľali nad istotami
a neistotami v živote a tým aj hľadaniu vlastnej
identity cez umenie. V kategórii  A1 ZŠ pre žiakov
od 11 do 15 rokov získal Čestné uznanie žiak 7. B
triedy ZDENKO ČERVEŇÁK s názvom práce
„Moja budúcnosť“.
Ocenenému žiakovi blahoželáme. 

Späť hore