O škole

Súkromné etnografické múzeum HUMNO
v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
a Dom Matice slovenskej v Košiciach vyhlásili
výtvarnú súťaž, ktorej témou bolo spracovanie
slovenského ľudového ornamentu v ľubovoľnej
výtvarnej technike. Do súťaže sa zapojilo 58 škôl,
bolo zaslaných 808 prác od 587 účastníkov. Na
otvorenie výstavy víťazných prác 9. ročníka
súťaže dňa 2. 5. 2019 boli pozvaní 2 naši žiaci - 
SÁRA  DANIOVÁ – získala Cenu SE Múzea
HUMNO a Milan Mata – získal Čestné uznanie.
Víťazom srdečne gratulujeme.

 

Späť hore