O škole

Katolícke pedagogické a katechetické centrum
vyhlásilo celoštátnu súťaž pod názvom „Biblia
očami detí a mládeže“, ktorej predmetom boli
knihy Rút, Prvá kniha kráľov a Matúšovo evanjelium. 
Zo 158 výtvarných prác boli z každej kategórie
vyhodnotené 3 najlepšie, ktoré postupujú
do celoslovenského kola. Žiak našej školy JAKUB
STANISLAV získal krásne 1. miesto v diecéznom
kole výtvarnej súťaže   na tému „Evanjelium podľa
Matúša“ časť 1. – Rodokmeň Ježiša Krista, jeho
narodenie a detstvo (Mt 1-2).  Jakubovi srdečne
gratulujeme.

Späť hore